menu

Net Sıfır Enerji Binalar (nSEB) | Zero Energy Buildings (nZEB)

13. Video / Net Sıfır Enerji Bina, Pasif Bina, Artı Enerjili Bina

İnşaat Araştırma 3 / 13. Video Net Sıfır Enerji Binalar (nSEB) / Near Zero Energy Building (nZEB)

 • Enerji verimli bina kavramı nereden çıktı.
 • Rakamlar ile binalar ne kadar enerji ve kaynak tüketiyor.
 • Yenilenebilir enerji kaynakların enerji üretmek mümkün mü?
 • Net Sıfır Enerji Binalar tanımı
 • Yerinde yenilenebilir enerji kaynakların enerji üretmek
 • Uzakta yenilenebilir enerji kaynakların enerji kullanmak
 • Şebekeye bağlı binalar
 • Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (ySEB)

 

Asıl sorun doğanın bize verdiğinde daha fazlasını istememiz. Hayatımı kolaylaştıracak çözümler bulduk ve bu çözümleri ihtiyacımız gibi benimsedik. İhtiyaçlar için daha fazla üretime ihtiyaç var tabi bunun içinde daha fazla enerjiye ihtiyaç olduğu kaçınılmaz oluyor. Enerjinin çoğu fosil kaynaklarda(petrol, doğal gaz, kömür) elde edildiğini düşünürsek üretim yapan ülkeler bu kaynaklara bağımlı hale getirdi. 20. Yüzyılın başında gerçekleşen petrol krizi ile birlikte, enerji tüketimindeki artışın neden olduğu çevresel sorunlar ve ekonomik etkileri sürdürülemez hale geldi. Bu noktada enerjinin daha etkin kullanılmasına yönelik öneriler geliştirilmesini zorunlu oldu.

Net Sıfır Enerji Bina (nSEB)

Enerji konusunda aşırı tüketim içindeyiz. Endüstriyel konularda hızla ilerleyen insanlık dünyann enerji kaynaklarını hızla tüketiriyor. İçinde yaşadığımız binalar bu konuda hiç te azınsanamayacak paya sahip. Isıtma, soğutma, aydınlatma gibi konularda çok fazla enerji tükteren bilnalar dolaylı olarak çok fazla doğayada zarar vermekterdir. Sürdürülebilir bir dünya açısında evlerimizi enerji etkin hale getirmek, düşük karbon salınımlı hale geterimek çok önemli. Bu konuda ortaya konulanan yaklaşımlardan bir de Net Sıfır Enerji Bina kavramı. Bu kavram binarlarda primer enerji kaynağı olan karbon tabanlı yakıtların kullanmını azaltmayı hedefler.

Bu konuda bazı rakamlardan bahsetmek gerekirse;

 • Dünya da ki fosil yakıtların %35–40’ı binalarda kullanılıyor.
 • Dünya da ki suyun %12-17’si binalarda kullanılıyor.
 • Dünya da ki atıkların %40-65’i binalarda kullanılıyor.
 • Dünya da ki elektrik tüketiminin %71’ı binalarda kullanılıyor.
 • Dünya da ki enerji tüketiminin %40’i binalarda kullanılıyor.
 • Binalarda harcanan enerjinin %75'i ısıtma ve soğutma sistemlerinden kaynaklanmaktadır.
 • Dünya da ki malzemenin %70’ini binalarda kullanılıyor
 • Dünya da ki ormanların %25’ni binalarda kullanılıyor.
 • Dünya da ki emisyonunu %33-%40 CO2 binalardan kaynaklanıyor.
 • Geleneksel binalarda sadece %5 oranında geri dönüşümlü malzeme kullanılmaktadır. 

Zero Energy Buildings (nZEB)

Sıfır enerji bina, yeşil bina, pasif ev, artı-enerji bina olarak adlandırılan farklı yaklaşımlar var. Bu binaların hem imalat aşaması, hemde işletme aşamları farklı. Enerji etkinliğini sağlamak için bu binalar iyi bir yalıtım ile işe başlar. Bina Yönetimi, Sağlık ve İyi Hal, Enerji, Su, Arazi Kullanımı, Ekoloji, Ulaşım, Mazleme, Atık, Kirlikik, İnavasyon konuların odaklanıyorlar.

Bu yaklaşımların ortak özelliklerine bakmak gerekirse durumu şöyle özetleyebiliriz.

 • ÇEVREYLE UYUMLU ve ÖZGÜN KOŞULLARA GÖRE ÜRETİM
 • DOĞAL MALZEME KULLANIMI ve EKOSİSTEME DUYARLI
 • YÜKSEK VERİMLİLİK
 • YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDA ENERJİ ÜRETİMİN ARTIRMAK
 • SIFIR ATIK veya AZ ATIK ÜRETMEK, GERİ DÖNÜŞÜME
 • BİREYSEL TASARRUF İHTİYACIN KADAR KULLAN 

Faydalanabileceğiz linkler:

worldgbc.org

passivehouse.com

nzeb.in

 

PassivHausDestekleyenler