Yeşil / Pasif Binalar Ne Kadar Çevreci ve Sürdürülebilir?

17. Video / Yeşil - Pasif Binalar Ne Kadar Çevreci ve Sürdürülebilir ? Bu konuda ki soru işaretlerini, güçsüz konuları ve eleştirilerimizi anlatmaya çalıştık.

Videodaki bilgiler tamamen bizim kişisel araştırmalarımıza dayalı müstakil evimizi bu standartlarda yapmak istiyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik ve ekolojik ile ilgili bazı kaygılarımız var. Ancak bu anlattığımız detayların içerisinde olayın hep pozitif tarafına baktık. Bu videoda birazcık daha müstakil ev ölçeğinde bunları ne kadar uygulanabilirliği var.

Yeşil binalar gerçekten çevreci mi biraz da bunları irdeliyor olacağız?


Yeşil bina ve pasif bina kavramlarının çevreci bir anlayışa sahip olduğunu söyleyebiliriz ancak burada eleştirilecek bir nokta var orası da şu dünya Yeşil Bina Konseyi şu anda 2030 yılına kadar binalardaki kullanılan malzemeler için belirlenmiş gömüllü karbon gözardı ediyor. Burada gömülü karbonu tırnak içerisinde açıklamak gerekirse örnek veriyorum siz binanızın içerisine bir malzeme kullanacaksınız bu malzemenin hammaddesinin çıkarılması bu hammaddenin işlenmesi ve ürüne dönüştürülmesi sırasında aslında bir enerji kullanıyorsunuz ve bu sırada da bazı karbon emisyonları ortaya çıkıyor. Binanızda o birleşeni kullandığınızda bunların hepsinin gözardı ediliyor. Yani sizin o binanınız da o malzemeyi kullanıldığında sadece o malzemeyi inşaat alanı getirirken karbon emisyonu yarattıysanız o göz önüne alınıyor ve binada ki malzemenin sıfır karbonlu olduğu düşünülüyor.

Yani sizin o binanınız da o malzemeyi kullanıldığında sadece o malzemeyi inşaat alanı getirirken karbon emisyonu yarattıysanız o göz önüne alınıyor ve binada ki malzemenin sıfır karbonlu olduğu düşünülüyor. Şimdi böyle bakarsanız bina çok fazla bileşenlerin oluşuyor en basitinden demir işte çimento gibi bir sürü yapı bileşeni var. Bu yapı bileşenlerinin hepsinin aslında çok yüksek karbon emisyonları var siz bunları göz ardı ederseniz bina evet ortaya çıkan bina yeşil bina oluyor çok az karbon emisyonu yaratmış oluyorsunuz üretim sırasında da her şeye dikkat ettiyseniz neredeyse karbon ayak iziniz ve ekolojik ayak iziniz çok az oluyor. Dolayısıyla çevreci görünüyor ama zaten bir binanın ortaya çıkardığı bu emisyonların çoğu emisyon aşamasında olduğu için bunu göz ardı edilmesi bizce birazcık sakıncalı o yüzden yani binaların %100 ekolojik olduğunu söylemek mümkün değil. Bunu söylüyorsak kendimizi kandırmış oluyoruz aslında.

Tam da bu noktada kendimizi de eleştirmeliyiz ve çünkü geleneksel olarak eskiden var olan ekolojik yapıları maalesef ki günümüzde getiremedik. Bunlardan en iyi örneklerden biri kerpiç evler. Bu evler oldukça ekolojiktiler. Çünkü bulundukları bölgelerin doğal ve yerel malzemeleri kullanılarak üretiyorlardı bu yapıları görmememizin sebeplerinden ilki bizim bireysel olarak bunları talep etmiyor olmamız ikinci durumda bunları üreten kişilerin yani müteahhitlerin ya da inşa eden kişilerin bu tarz yapıları günümüze kadar ulaştıracak şekilde geliştirmiyor olmaları aslında. Bunlardan dolayı da maalesef ki aslında ekolojik olan ancak günümüze ulaşmayan bu değerli yapıları görmüyoruz.

Kerpiç evlerde ki malzemeler aslında bizim bugüne kadar argesini ve araştırmasını, uygulamasını kendi yaptığımız malzemelerdi. Malzeme konusuna girmişken yeşil bina ya da pasif bina sertifikasında fark etmiyor bazı noktalarda sizin sertifikalı ürün kullanmanızı istiyorlar ya da daha az karbon emisyonuna sahip ürün kullanmanızı istiyorlar. Ya bu tabii ki de güzel bir şey ama bu ürünler bizim ülkemizde üretilmediği zaman aslında dezavantaj yaratmaya başlıyor ya bunlar için çok para ödüyorsunuz. Ya da aslında direk bir pazar yerine dönüştüğünüz için kendi inşaat sektörünüzü ya da kendi ülkenizdeki sektörü sürdürülebilir kılmıyorsunuz. Biz olaya sadece binanın ya da enerjinin sürdürülebilirliği olarak bakmıyoruz olaya total anlamda sürülebilir olarak baktığımız için bu yeni yaklaşımların yani pasif bina, yeşil bina yaklaşımının birazcık daha bizden uzak olduğunu hissediyoruz açıkçası bizi Avrupa'nın ya da Amerika gibi ülkelerin pazar yerine dönüştürdüğünü düşünüyoruz. Bu da aslında eleştirdiğiniz konulardan biri diğeri. Bir diğer eleştirimiz de bu sertifikalarını pazarlama ve pr aracı olarak kullanılıyor olması burada bir sorun yok aslında yani bu tarz bir amaç için kullanılabilir. Ancak bu sertifikaların gönüllülük esasına göre oluşturulduğu düşünüldüğünde çevreci bakış açısının bizce dışına çıktığını düşünüyoruz yani sertifikanın kriterlerini sırf sertifikayı almak için yerine getiriyorlar.

Konunun tabana yayılması lazım yani bütün evlerde bu standartların uygulanabiliyor bunlara çok kolay erişilebilir olması lazım bu kadar çevreci bir konuya erişimin bu kadar kapalı olması bizim kafamızda şu an için soru işareti. Belki bu kavramları yeni olduğu için böyledir. Zamanla bunlar düzelecektir. O yüzden topluma daha fazla yayılması için biz de elimizden geldiğince bu bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Bu konuda mesafe hiçbir PHPP' nin yani pasif standartlarındaki PHPP’ nin bayağı ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Basit bir excel programında sizi hızlı bir şekilde bir şeyler yapabiliyorsunuz ama yeşil bina standartlarında bir sürü konuda ölçüm danışmanlık vesaire almanız gerekiyor ve konu çok dallanıp budaklanıyor. O yüzden bu konularını giderek iyileşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu videoda birçok kavramdan bahsettik. O yüzden konuyu bir özetle kapatmak istiyoruz konuyu böylece toparlamış oluruz yeşil bina ya da pasif bina fark etmez hangi standartlarda bina inşa ederseniz edin. Bu binalarda şöyle bir durum var bu binaların üretim aşaması düşündüğümüz kadar ekolojik değil ama işletme aşaması oldukça ekolojik çünkü çok az enerji tüketiyorlar ve çok az kaynak tüketiyorlar. Diğer taraftan yine bu binaları inşa etmek maliyet anlamında sürdürülebilir değil İnşaat kısmı pahalı ama binaların işletme kısımları oldukça ucuz. Çünkü çok az enerji tükettiğiniz için enerji maliyetiniz neredeyse hiç yok gibi düşünebiliriz bir diğer taraftan büyük projeler de şu an daha çok karşımıza çıkıyor bunlar müstakil projeler ya da küçük ölçekli projelerde uygulamak ile ilgili bayağı bir zorluk var bu konuda bilginin az olması maliyetlerin yüksek olması karşınıza çıkan şeylerden birisi yine uygulama standartı anlamında bu standartlar yüksek olduğu için küçük projeler de nitelikli uygulayıcı bulmak çok zor. Eğer bunların hepsini göze alabiliyorsanız ve olaya sadece işte ekonomik olarak bakmıyorsanız. Böyle bir bina inşa etmek mantıklı biz de kendi projemizi bu anlattığımız standartlara göre değerlendirip detaylandırıp hangi yöntemle ilerleyeceğimizi karar vereceğiz.