Pasif Bina veya Pasif Ev nedir? Kriterleri nelerdir?

16. Video / Pasif Bina veya Pasif Ev nedir? Kriterleri nelerdir? Passive House Sertifikası nasıl alınır?

İnşaat Projesi İçin Araştırmalar 5 / 16. Video

Pasif Bina veya Pasif Ev nedir? Bu soruya cevap vermeye çalıştık. Konunun nereden çıktığını anlattık. Pasif bina inşa etmek için yerine getirmeniz gereken kriterleri ve standartları özetledik. Passive House sertifikasının süreçlerini kısaca anlattık. Umarım faydalı olmuştur :)

Pasif Bina Tarihçesi

Pasif ev kavramı günümüzde karşımıza çıkan yeni bir kavram değil aslında, geçmişteki geleneksel evlerde de bu yapı tekniğinden bahsetmek mümkün. Örnek vermek gerekirse İzlanda Çim Evlerde, Portekiz Kıyı Evler, Çin Kolon Evler, Türkiye ve İran Kerpiç Evler bu yapı tekniğini uygulandıgı yapılardır. Bu yapılar özellikle ısıtma ve soğutma ihtiyaçı duyma yapılardır. Bu özellikler aynı zamanda İsviçre yapı mühendisi Bo Adamson'nın dikkatini çekiyor. Özellikle Avrupa gibi enerji ihtiyacı oldukça yoğun olan bir coğrafyada acaba modern yapılarda gelenekselden öğrenilmiş bu tarz bilgilerin kullanılıp kullanılmayacağı ya da uygulanabilirliği ile ilgili neler yapılabileceğini üniversitelerde araştırılması adına bir zemin hazırlıyor. Buradaki çalışma gruplar içerisinde yer alan Dr. Wolfgang Feist kendi inşa edeceği evinde, burada öğrendiği bilgileri uygulamaya başlıyor. Ev bittikten sonra binayı test ediyor, testi sonucunda da binanın oldukça enerji etkin olduğu ortaya çıkıyor. Buradan edindiği bilgileri de bir metodolojiye dönüştürüyor, daha sonra bunlar bir enstitü bünyesinde toplanarak daha fazla yaygınlaşması adına çalışmalar yapılıyor.

Bu binalarda olaklanan ana konular şu şekilde;

 • Hava sızdırmaz bir kabuk yapmamız gerekiyor.
 • Isı köprüsü olmayan bir tasarım
 • Güçlü bir yalıtım (Bina kabuğu yalıtım ortalaması U değeri 0.15 altında olmalı.)
 • Pencere, kapı ve cam bileşenlerin yüksek yalıtımlı ve hava sızdırmaz olması. (U değeri 0.85 altında olmalı.)
 • Geri kazanımlı mekanik havalandırma cihazı. 

Pasif Bina / Ev Standartları

 • Bina kabuğu yalıtım değeri U < 0.15 W/(m²K) olmalı
 • Pencere bileşenlerinin yalıtım değeri U < 0.85 W/(m²K) olmalı
 • Isıtma / soğutma ihtiyacı için gerekli enerji 15 kWh(m²a) dan az olmalı
 • Isı yükü 10 W/m² den az olmalı
 • Binanın 50 P basınç altında 0.6/h değerinde hava sızdırmaz olmalı
 • Primer enerji ihtiyacı 60 kWh/(m²a) dan az olmalıdır.
 • Havalandırma cihazının % 75 oranında geri kazanımlı olmalı.

Faydalı Linkler :

https://passipedia.org/ https://passivehouse-international.org/

Dünyadaki pasif bina listesi https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en

Dr. Wolfgang Feist 30 yıl sonra yayınladığı video linki : https://www.youtube.com/watch?v=gG8WK6CD120

Pasif Bina Standartları için bu dökümana bakabilirsiniz: https://ikiokka.com/_upload/doc/Passive-House-Building-Standard.pdf