menu
BEST Yeşil Bina Sertifika Kriterleri

BEST Yeşil Bina Sertifika Kriterleri

2022-02-17
BEST Sertifika Kriterleri ve Puanlama Nasıl yapılır?

BEST (Binalarda Ekolojik ve Sürdürülebilir Tasarım)

Binaların çevre, ekonomi, sağlık ve verimlilik üzerinde birebir etkileri vardır. Son yılların en yeni gelişmelerinden biri olan yeşil bina kavramı ile bina bilimi, teknolojisi ve işletimi konularında devrimsel bir değişime tanık olunmaktadır. Bina tasarımcıları ve kullanıcılar bu yeni kavram ile inşaat ve kullanımda ekonomiyi ve çevresel performans faktörünü en üst düzeye çıkarma olanağı bulmaktadırlar. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının bir parçası olarak yeşil bina hareketi; küresel iklim değişikliği, enerji, dışarıya bağımlılık ve insan sağlığı gibi çağımızın en önemli konularına yanıt vermek için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat sunmaktadır.

Dünyada bina ve yapım sektörünün sürdürülebilirlik açısından düzenlenmesi amacıyla değerlendirme sistemlerine olan ilgi son yıllarda giderek artmaktadır. Bu bağlamda ABD, İngiltere ve Almanya’da sırasıyla; LEED (Leadership in Energy and Environmental Design / Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method / Bina Araştırma Kurumu Çevresel Değerlendirme Yöntemi) ve DGNB (Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen / Alman Sürdürülebilir Binalar Birliği) olarak farklı değerlendirme sistemleri geliştirilmiştir. Söz konusu sistemler dinamik sistemler olup zamanla geliştirilen yeni stratejilere bağlı olarak yeni versiyonları yayınlanmaktadır. Bunun yanı sıra sistemler, aynı binada geliştirmeler yaparak binanın tekrar değerlendirmeye alınmasına olanak vermektedir.

İlk çıkışlarından bu yana aradan geçen zaman içinde sertifika sistemlerinin giderek birbirine yaklaştığı ve mantık kurgusunun giderek benzeştiği gözlenmektedir. Birçok ülke de bu sistemleri baz alarak kendi sistemlerini oluşturmuş durumdadır. Ülkemizde bu alanda çalışmalara, 2007 yılı itibariyle Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği liderlik etmiştir. Bu çalışma dernek üyelerinin ortak aklı ve yönlendirmesiyle LEED, BREEAM, DGNB vb. uluslararası sertifika sistemleri örnek alınarak Türkiye için Ulusal Yeşil Bina Sertifikası geliştirilmesine yönelik hazırlanmıştır. Yeni Konut Binalarını kapsamaktadır.

BEST Değerlendirme Kriterleri

 • BÜTÜNLEŞİK YEŞİL PROJE YÖNETİMİ (Toplam 9 Puan)
  • Entegre Tasarım - (2 Puan)
  • Çevreye Duyarlı Müteahhit - (2 Puan)
  • İnşaat Atık Yönetimi - (3 Puan)
  • Gürültü Kirliliği - (2 Puan)
 • ARAZİ KULLANIMI (Toplam 13 Puan)
  • Araziye Yerleşim - (3 Puan)
  • Afet Riski - (3 Puan)
  • Yoğunluk ve Konut Yapısı İlişkisi - (2 Puan)
  • Arazinin Yeniden Kullanımı - (3 Puan)
  • Kentsel Donatılara Yakınlık - (2 Puan)
 • SU KULLANIMI (Toplam 12 Puan)
  • Su Kullanımını Azaltma - (6 Puan)
  • Su Kayıplarını Önleme - (2 Puan)
  • Atıksu Arıtma ve Değerlendirme - (2 Puan)
  • Yüzeysel Su Akışı - (2 Puan)
 • ENERJİ KULLANIMI (Toplam 26 Puan)
  • Enerji Verimliliği - (5 Puan)
  • Yenilenebilir Enerji Kullanımı - (7 Puan)
  • Dış Aydınlatma - (1 Puan)
  • Enerji Verimli Beyaz Eşyalar - (1 Puan)
  • Asansörler - (2 Puan)
 • SAĞLIK VE KONFOR (Toplam 14 Puan)
  • Isıl Konfor - (3 Puan)
  • Görsel Konfor - (3 Puan)
  • Taze Hava - ( Puan)
  • Kirleticilerin Kontrolü - (2 Puan)
  • İşitsel Konfor - (3 Puan)
 • MALZEME VE KAYNAK KULLANIMI (Toplam 14 Puan)
  • Çevre Dostu Malzeme - (3 Puan)
  • Mevcut Bina Elemanlarından Yararlanılması - (3 Puan)
  • Malzemenin Yeniden Kullanımı - (3 Puan)
  • Yerel Malzeme Kullanımı - (3 Puan)
  • Dayanıklı Malzeme - (2 Puan)
 • KONUTTA YAŞAM (Toplam 14 Puan)
  • Evrensel ve Kapsayıcı Tasarım - (2 Puan)
  • Güvenlik - (2 Puan)
  • Spor ve Dinlenme Alanları - (2 Puan)
  • Sanat - (1 Puan)
  • Ulaşım - (3 Puan)
  • Otopark Alanı - (2 Puan)
  • Evden Çalışma - (2 Puan)
 • İŞLETME VE BAKIM (Toplam 6 Puan)
  • Atıkların Yerinde Ayrılması ve Kullanıcı Erişimi - (2 Puan)
  • Atık Teknolojileri - (1 Puan)
  • Bina Kullanım ve Bakım Kılavuzu - (1 Puan)
  • Tüketim Değerlerinin Takibi - (2 Puan)
 • YENİLİKÇİLİK (Toplam 2 Puan)
  • Yenilikçilik - (1 Puan)
  • Onaylı Danışman - (1 Puan)

Başlıkların alt kategorileri ile ilgili açıklamalar kılavuzda yer almaktadır. Değerlendirme sistemleri ve kriterleri oldukça kapsamlıdır; ölçme ve belgeleme sistemine dayanarak gerçekleştirilmesinin yanı sıra tüm bina süreçlerini (planlama, tasarım, yapım, işletme ve kullanım, dönüşüm) kapsamaktadır.

Kriterler, interdisipliner nitelikte olup mühendislik çözümleri ile raporlama büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bütün kategori ve alt kategoriler için geliştirilen çözümlerin her kademede denetlenebilmesi bakımından binanın sertifikalanması için gereken bilgiler kriterlerde talep edilen şekilde raporlanmalıdır.

BEST Değerlendirme Kategorileri

 • Yeni Ofis ve Yönetim Yapıları
 • Mevcut Ofis ve Yönetim Yapıları
 • Yeni Eğitim Yapıları
 • Ofis ve Yönetim Yapılarının Onarımı
 • Yeni Alışveriş Merkezleri
 • Yeni Konut Yapıları
 • Kent Bölgeler

BEST Puanlama

 • GEÇER - 45 Puan ve üzeri
 • İYİ - 65 Puan ve üzeri
 • ÇOK İYİ - 80 Puan ve üzeri
 • MÜKEMMEL - 100 Puan ve üzeri

 

Bu konuda daha fazla bilgi almak için 2019 yılında yayınlaşmış Sertifika Klavuzuna erişmek için tıklayın.

PassivHausDestekleyenler