menu

Moda bir tabir "Sürdürülebilirlik"

Sürdürülebilirlik son zamanlarda herkesin diline pelensek olmuş bir kelime. Herkes sürdürülebilir olmak istiyor, bu konuda hedefler açıklıyor peki sonuç...

Bazı kelimeler herkeste olumlu bir etki bırakıyor, herkes tarafından pozitif karşılanıyor. Biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik tüm insanları kapsadığı için bu anlamda çok güçlü kelimeler. 

Allen ve Hoekstra'nın da söylediği gibi "sürdürülebilirliğin iyi bir şey olduğu konusunda herkes hemfikirdir."

Noss'un belirttiği gibi, "sürdürülebilirlik terimini kullanan hemen hemen herkesin birincil endişesi "insan ihtiyaçları ve özlemleri" olmuş gibi görünüyor.

Tükettiğiniz bir şeyin yerine yenisini koyabiliyor iseniz yani sürekliliğini sağlayabiliyorsanız buna sürdürülebilirlik diyebiliriz.

Dünya bugüne kadar bir şekilde sürdürmeyi başardı. Ancak son yıllarda çok fazla şey yok oluyor, yani sürekliliği kesiliyor. Biyoçeşitliğin azalması, kaynakların azalması arttığı için bu kesintiler daha fazla göze çarpmaya başladı. Sebeplere baktığımızda öne çıkan iklim. Bunun üzerine yapılan konuşmalarda karbon salımı, net sıfır karbon hedefleri sürekli gündemde. Dolayısı ile sürdürülebilirlik karbon salımını azaltmak/sıfırlamak olarak algılanmaya başlandı. Özellikle endüstiriyel firmaların sürdürülebilirlik hedefleri açıklarken bu konulara çok atıf yapması konunun sığlaşmasına sebep oldu.

Bizde kendi projemizde sürdürülebilirlik kelimesini kullanıyoruz, bu konuda bazı hedeflerimiz olduğunu söylüyoruz. Açıkcası bunu modaya uymak için yapmıyoruz. Permakültür eğitimden sonra bu konu bizim daha çok ilgimizi çekti. Permakültür anlam olarak kalıcı kültür, faydaların ilişkisi ile devamlılık ilkesini benimsiyor. Yani kesintisizlikten ve süreklilikten bahsediyor. Permakültür de daha çok tarım ile özdeşleşmiş bir kelime. Bu anlamı çıkarmakta bize göre yanlış, yine işi sığlaştırıyor. Buradaki bakış açısını herşeye uygulayabiliyor olmak önemli bir vizyon aslında. 

Bizde kendi projemizi ele alırken bu vizyon ile değerlendirme yapmaya çalıştık. Sadece bir konuda sürdürülebilir olmayı hedeflemek yerine herşeyi bu bakışla ele aldık.

Sevdiğimiz şeyleri yapmak sürekliliği kalıcı hale getiriyor. Doğa bizim için önemli bir tutkuydu, onunla bütünleşmek için mutlaka doğa ile iç içe olmamız gerekiyordu. Bunun içinde kırsala dönmek mantıklı geldi. Ancak kırsalın yaşam ve konfor standartları düşük, bu sorunu çözmez isek süreklilik sağlanamayacaktı. Bu bizim için önemli bir eşik oldu. 

Sağlığımız sürdürmek için temiz gıdaya erişim çözmemiz gereken bir diğer önemli konuydu. Organik gıda erişimi zor, pahalı, doğrulanması mümkün olmayan bir konu. Hele büyük şehirde olmak bu konuda çok dezavantaj oluşturuyor. Tarımın endistürüyelleşmesi bu sorunun giderek büyümesine sebep olacak. Bunun için en iyi çözüm kendi gıdamızı üretmek ama bunu nerede, nasıl yapacağız? Konu yine kırsala dönmeye, konfor sorununun çözümüne geldi.

Kırsal dönmek konusunu tek başına ele alırsak, dünyada ve ülkemizde herkes büyük şehirlere göçmek istiyor. Bunun sebebi sadece konfor değil, istihdam, bilgi, iletişim, sosyal hayat, teknoloji, eğitim gibi birçok öge şehirlerde toplanıyor. Bu durumda bu akıma karşı gelmek çok kolay değil, işin bu tarafını da çözmek gerekiyor. Ama işin birde güzel tarafından bakmak gerektiğine de inanıyoruz. Şehir hayatı verdikleri kadar bizden birşeyleride alıyor, verdikleri çok olsada aldıkları hiç az değil. Trafik, zaman kaybı, stres, pahalılık, hızlı yaşam gibi konularda bize olumsız katkıları oluyor. Dolayısı ile şehirden uzaklaşmayı çözersek aslında bir çok konuda kendimize olumlu katkı sağlamış olacaktık.

Bu noktada bazı kavramların sürekliği için başka kavramların önceden sürekli hale getirilmesi gerektiğini fark ettik. İyi yaşam aslında yoksa bunları sürdürmek mümkün değil, yeterli kaynak yoksa bunları sürdürmek mümkün değil. Dolayısı ile konu bütün olarak bakıp önden büyük sorunları çözmek gerektiğine karar verdik.

Çözümümüzde şöyle oldu; ilk çözüm ev yerine yuva yapmak. Yani merkezde evimiz olacaktı ve bizim kırsaldaki yaşamımzda şehir konforunu aratmaycaktı. Böylece şehir asla özlem duymayacak ve yaşam alanımız da daha çok zaman geçirmeye başlayacaktık. Tam zamanlı yaşamak alanı verimli hale getirmemize yardımcı olacaktı ve zaman içinde tüm bileşenleri tamamlanacak kendi kendine sürdürmeyi başaracaktı.

Bu konuyu özetlersek; 

Binanın sürdürülebilir olması

- Konforun sürdürülebilir olması

-- Kırsalda kalıcılığın sürdürülebilir olması

--- Doğa ile bağ kurmanın sürdürülebilir olması

---- Bahçeciliğin, gıdanın sürdürülebilir olması

----- Sağlığın sürdürülebilir olması

------ Zamanın sürdürülebilir olması

------- Ulaşımın, trafiğin sürdürülebilir olması

-------- Stresin sürdürülebilir olması

--------- Huzur ve dinginliğin sürdürülebilir olması

---------- Ekonominin sürdürülebilir olması

----------- Kaynak tüketiminin sürdürülebilir olması

------------ Atık oluşturmamanın sürdürülebilir olması

------------- Paylaşımın sürdürülebilir olması

-------------- Bilginin sürdürülebilir olması sağlayacak.

Kalıcı sürdürülebilirlik için bütünsel bir yaklaşım gerekiyor. Bu yaklaşıma görede yaşam tarzınızı değiştirmeniz ve bu değişimi benimsemeniz gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden Kişisel Sürdürülebilir Yaşam Alanı projemize başladık.

PassivHausDestekleyenler