menu
DGNB Yeşil Bina Sertifika Kriterleri

DGNB Yeşil Bina Sertifika Kriterleri

2022-02-17
DGNB Sertifika Kriterleri Nelerdir? Puanlama nasıl yapılır.

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

DGNB (Alman Sürdürülebilir Binalar Konseyi) ve Ulaşım, İnşaat ve Kentsel İlişkiler Birleşmiş Bakanlığı ile birlikte Almanya’da 2008 yılında oluşturulmuştur. Yapıların yeşil bina olarak planlanmasında ve değerlendirilmesinde kullanılması amaçlanmıştır. Tasarlanırken LEED ve BREEAM esas alınmıştır. DGNB Bina Sertifikasyon Sistemi Tablo 9’da da görüldüğü gibi yapının kullanım türü ve konumuna göre farklı değerlendirme kategorilerine sahiptir.

DGNB Değerlendirme Kriterleri

 • ARSA (Toplam 12 Puan)
  • Konum riskleri - (2 Puan)
  • Site konumu koşulları - (2 Puan)
  • Kamu imajı ve sosyal koşullar - (2 Puan)
  • Ulaşım erişimi Belirli kullanım tesislerine erişim - (2 Puan)
  • Kamu hizmetleri için bağlantılar - (2 Puan)
 • SÜREÇ (Toplam 12 Puan)
  • Kapsamlı proje tanımı - (1 Puan)
  • Entegre planlama Kapsamlı bina tasarımı - (2 Puan)
  • Ihale aşamasında sürdürülebilirlik yönleri - (1 Puan)
  • Tesis yönetimi için belgeler - (2 Puan)
  • Şantiye / inşaat sürecinin çevresel etkileri - (2 Puan)
  • İnşaat kalite güvencesi / kalite kontrol önlemleri Sistematik devreye alma - (2 Puan)
 • TEKNOLOJİ (Toplam 12 Puan)
  • Yangın önleme - (5 Puan)
  • İç mekan akustik ve ses yalıtımı - (5 Puan)
  • Bina kaplama kalitesi - (5 Puan)
  • Teknik yapı sisteminin yedekleme kapasitesi - (2 Puan)
  • Temizlik ve bakım kolaylığı - (2 Puan)
  • Dolu, fırtına ve sel direnci Söküm kolaylığı ve geri dönüşüm - (1 Puan)
  • Kirlilik kontrolü Gürültü salım kontrolü - (2,5 Puan)
 • SOSYO-KÜLTÜREL ve FONSİYONEL DURUM (Toplam 12 Puan)
  • Isıl konfor - (2 Puan)
  • İç mekan hava kalitesi - (2 Puan)
  • Akustik konfor - (1,5 Puan)
  • Görsel konfor - (2 Puan)
  • Bina işletiminde kullanıcı etkisi - (1 Puan)
  • Açık alanlarda kalite - (1 Puan)
  • Güvenlik ve emniyet - (1 Puan)
  • Engelli erişilebilirliği - (2 Puan)
  • Taban alanının verimli kullanımı - (2 Puan)
  • Dönüşüm uygunluğu - (2 Puan)
  • Kamu erişimi 2 Bisiklet kolaylığı - (1 Puan)
  • Rekabet yoluyla tasarım ve kentsel planlama kalitesi - (1 Puan)
  • Kamusal sanat birleşimi - (1 Puan)
  • Site özellikleri - (1 Puan)
 • EKONOMİ (Toplam 12 Puan)
  • Bina ile ilgili yaşam döngüsü ve operasyon maliyeti - (9 Puan)
  • Belediyenin mali etkisi - (4,5 Puan)
  • Esneklik ve Kullanılabilirlik - (4,5 Puan)
  • Pazarlanabilirlik - (4,5 Puan)
 • EKOLOJİ (Toplam 12 Puan)
  • Tasarımda Yaşam döngüsü değerlendirmesi - (3 Puan)
  • Yerel çevresel etkiler - (3 Puan)
  • Çevre dostu malzeme üretimi - (7 Puan)
  • Birincil enerji talebi - (5 Puan)
  • İçme suyu talebi ve atık su hacmi - (3 Puan)
  • Arazi kullanımı - (1,5 Puan)

DGNB Değerlendirme Kategorileri

 • Yeni Ofis ve Yönetim Yapıları
 • Mevcut Ofis ve Yönetim Yapıları
 • Yeni Eğitim Yapıları
 • Ofis ve Yönetim Yapılarının Onarımı
 • Yeni Alışveriş Merkezleri
 • Yeni Konut Yapıları
 • Kent Bölgeler

DGNB yeşil bina sertifikasyon sistemi, enerji kaynaklarının kullanımının değerlendirilmesi, sarf edilen enerji miktarının azaltılması ve sürdürülebilir sistemlerinin kullanılması gibi ana hedeflere sahiptir. Puan yüzdeleri olarak Tablo 10’da da gösterildiği gibi; Sosyo-kültürel ve fonksiyonel durum %22,5, Ekonomi %22,5, Ekoloji %22,5, Teknoloji %22,5, Arsa %10 ve Süreçler %10 olarak düşünülmüştür. DGNB yeşil bina sertifikasını elde etmek için, belirtilmiş olan ana başlıkların alt başlıklarındaki yer alan bölümlerinde yapının tüm ön koşulları sağlaması için gerekli olan puanlar yer almaktadır.


DGNB Puanlama

 • GEÇER - 38,5 Puan ve üzeri
 • BRONZ - 55 Puan ve üzeri
 • GÜMÜŞ - 71,5 Puan ve üzeri
 • PLATİN - 88 Puan ve üzeri

DGNB yeşil bina sertifikasyon sisteminin diğer sistemlerden en büyük farkı iki sertifika hazırlamasıdır. İlk sertifikayı ön değerlendirme aşamasında yani tasarım safhasında verirken, asıl sertifikayı inşaat tamamlandıktan sonra vermektedir. DGNB 3 farklı sertifika (Altın, Gümüş ve Bronz) sınıfına sahip olup binanın aldığı puanlara göre değerlendirilmesi yapılmaktadır ve sertifika geçerlilik süresinde bir sınırlama yoktur.

PassivHausDestekleyenler