menu
Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel Sürdürülebilirlik

2020-06-17
Çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye atmaktan kaçınmak için gezegenle sorumlu bir şekilde etkileşime girmektir.

Çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye atmaktan kaçınmak için gezegenle sorumlu bir şekilde etkileşime girmektir.

Sahilde bir yürüyüş veya ormanda bir yürüyüş bize ormanlarımızın, mercan resiflerimizin ve hatta çöllerimizin sürdürülebilir sistemlere örnek teşkil ettiğini hatırlatır. Önemini ve oynayabileceğiniz rolü görmek için çevresel sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edinmelisiniz. Burada biz özetle ABD bata olmak üzere tüm duruma belli bir bakış açısıyla sizlere anlatmaya çalışacağız.

Çevresel Sürdürülebilirlik Nedir?

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'na göre çevresel sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin mevcut nesillerle eşit, hatta daha iyi bir yaşam tarzı yaşamaları için mevcut doğal kaynaklara sahip olmasını sağlayacak şekilde hareket etmekle ilgilidir. 

Evrensel olarak kabul edilmese de, BM'nin tanımı oldukça standarttır ve yıllar içinde eğitim ve sağlık, temiz hava ve su gibi ekonomik olmayan değişkenler de dahil olmak üzere insan ihtiyaçları ve refahına ilişkin perspektifleri içerecek şekilde genişletilmiştir. doğal güzelliğin korunması.

Alternatif tanım : Çevresel sürdürülebilirlik, dünyanın destekleyici ekosistemlerinin taşıma kapasitesi içinde yaşarken insan yaşam kalitesini iyileştirme kapasitesidir.

Alternatif tanım : Çevresel sürdürülebilirlik, dünyanın en karmaşık iki sistemi olan insan kültürü ve yaşayan dünya arasındaki şu anda yıkıcı olan ilişkiyi dengelemekle ilgilidir.

İlk alternatif tanım ise, çalışmalarını küresel üretim ve tüketim kalıplarının doğayı kalıcı ve tehlikeli derecede yüksek oranlarda tahrip etmesi gerçeğinden hareketle yürüten Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nden (IUCN) gelmektedir.

İkinci alternatif tanım, dünyanın kaynaklarını yeniden üretilip yenilenebileceklerinden daha hızlı bir şekilde kullandığımızı ve yok ettiğimizi fark ettiğimiz (ve arkasındaki bilim) hakkında yazan çevreci Paul Hawken tarafından sağlandı.

Nüfus arttıkça ve Dünya'nın mineraller, petrol, kömür , gaz ve daha fazlası gibi doğal kaynaklarına güvendikçe, kuşlardan böceklere ve memelilere kadar Dünya'nın biyolojik çeşitliliği ve canlılarının sayısı maalesef azaldı.

Çevresel Sürdürülebilirlik Nasıl Çalışır?

Çevresel sürdürülebilirliğin değişen tanımları, genellikle insanların hangi rolü oynaması gerektiği konusunda daha fazla soruya yol açar. Örneğin, evrimsel bir tür olarak, gelecek nesiller için sürdürülebilir olmasını sağlamak için bu gezegende yaşama ve iş yapma şeklimizi nasıl değiştirmeliyiz?

Birçoğu, finansal başarının ekolojik ve toplumsal başarıya bağlı olabileceği ve bunun tersi olabileceği için, bu değişimin arkasındaki katalizör güç olarak işi kullanmanın mümkün olup olmadığını merak ediyor. Bireylerin oynayacağı bir rol vardır, ancak amaca daha büyük ölçekte katkıda bulunan kurumlar da vardır. Hepimizin daha sürdürülebilir bir şekilde yaşayabileceği yollar, aşağıdakiler gibi birçok biçim alabilir:

 • Yaşam koşullarının eko-köyler, eko-belediyeler ve sürdürülebilir şehirler şeklinde yeniden düzenlenmesi
 • Ekonomik sektörleri (permakültür, yeşil bina, sürdürülebilir tarım ) veya sürdürülebilir mimari gibi iş uygulamalarını yeniden değerlendirmek
 • Yeni teknolojilerin geliştirilmesi (yeşil teknolojiler, yenilenebilir enerji vb.)
 • Doğal kaynakları koruyan bireysel yaşam tarzlarında düzenlemeler yapmak

Çevresel Düzenlemeler

Ekolojik koşullar ve ekonomik ve sosyal sistemler ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğinden, sürdürülebilirlik uygulamalarının nasıl yürütüleceği konusunda tek bir plan bulunmamaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın küresel bir hedef olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için her ülke kendi somut politikası üzerinde çalışmak zorundadır.

ABD'de, Çevre Koruma Ajansı (EPA), çevresel sürdürülebilirliği ve korumayı içeren düzenlemelerin belirlenmesinden ve uygulanmasından sorumludur. Bu düzenlemeler şunları kapsar;

 • Hava kalitesi
 • Su kalitesi
 • Toprak kalitesi
 • Bitki ömrü
 • Hayvanlar ve vahşi yaşam habitatları
 • Tehlikeli atık
 • Sera gazı emisyonları

Çevre kanunu ihlalleri beyaz yakalı suçlar olarak kabul edilir ve ihlal edenler para cezası, hapis cezası, denetimli serbestlik veya bunların birleşimiyle karşı karşıya kalır. Bununla birlikte, çoğu şirket, genellikle yalnızca ihlaller için para cezasına çarptırılır.

KAYNAKLAR:

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Sürdürülebilirlik

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

PassivHausDestekleyenler