menu
BREEAM Yeşil Bina Sertifika Kriterleri

BREEAM Yeşil Bina Sertifika Kriterleri

2022-02-17
BREEAM Sertifika Kriterleri Nelerdir? Puanlama nasıl yapılır.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

BREEAM yeşil bina sertifikasyon sistemi; 1990 yılında İngiltere’de geliştirilen ilk yeşil bina değerlendirme sistemidir. Bu nedenle günümüzde geçerliliğine en çok güvenilen sertifikasyon sistemi olarak tanınmaktadır. Breeam Sertifikasyon sisteminin başlıca amacı; yönetmeliklerin üstünde ölçütler oluşturarak yenilikçi sürdürülebilir çözümlerin yapılarda kullanılması için teşvikte bulunmak olarak tanımlayabiliriz. Güncel değişiklikleri takip etmesi, çevresel politikalarla güncellenmesi ve yerel koşullara sağladığı uyumla ön plana çıkmaktadır. Breeam Sertifikasyon sisteminin hareket noktası ise çevresel kalkınma olmuştur. Breeam Sertifikasyon sisteminin, yapının kullanım amacına ve ülkelere göre birçok çeşitli kategorileri mevcuttur. Bu kategoriler farklı programlarda hesaplanan değerlendirme sistemine sahiptir. 

BREEAM Kategorileri

 • Yeni Yapılar
 • BREEAM Mevcut
 • Yenileme
 • BREEAM Hollanda
 • BREEAM İspanya
 • Sürdürülebilir Evler İçin
 • BREEAM Norveç
 • BREEAM Uluslararası

BREEAM Değerlendirme Kriterleri

 • YÖNETİM (Toplam 12 Puan)
  • İşletmeye Alma - (3 Puan)
  • Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi - (3 Puan)
  • Müteahhitlerin Çevresel ve Sosyal iş Kuralları - (3 Puan)
  • İnşaat Sahası Etkileri - (3 Puan)
 • SAĞLIK KONFOR (Toplam 15 Puan)
  • Gün Işığı - (4 Puan)
  • Görüş Alanı - (2 Puan)
  • Kamaşma Kontrolü - (2 Puan)
  • Yüksek Frekanslı Aydınlatma - (1 Puan)
  • İç ve dış aydınlatma düzeyleri - (1 Puan)
  • Aydınlatma bölgeleri ve kontrolleri - (1 Puan)
  • Doğal havalandırma imkanları - (1 Puan)
  • İç Mekân hava kalitesi - (1 Puan)
  • Termal Konfor - (1 Puan)
  • Termal Bölgeleme - (1 Puan)
 • ENERJİ (Toplam 19 Puan)
  • CO2 Emisyonlarının Azaltılması - (11 Puan)
  • Mevcut Enerji Kullanımının Alt Ölçümü - (1 Puan)
  • Dış Ortam Aydınlatması - (1 Puan)
  • Düşük ve Sıfır Karbon Teknolojileri - (3 Puan)
  • Enerji Verimli Ekipman Tedariki - (2 Puan)
  • Serbest Havalandırma - (1 Puan)
 • ULAŞIM (Toplam 8 Puan)
  • Kentsel donatılara yatkınlık - (1,5 Puan)
  • Toplu ulaşım imkanının sağlamaması - (1,5 Puan)
  • Ulaşım alternatifleri - (1 Puan)
  • Yaya ve bisikletlilerin güvenliği - (1 Puan)
  • Azami otopark kapasitesi - (1 Puan)
  • Ulaşım bilgi noktası - (1 Puan)
  • Dağıtım ve manevra - (1 Puan)
 • SU (Toplam 6 Puan)
  • Su Tüketimi - (1 Puan)
  • Su Sayacı - (1 Puan)
  • Ana su Kaçaklarının Tespiti - (1 Puan)
  • Sıhhi Tesisat suyunun Kesilmesi - (1 Puan)
  • Sulama Sistemleri - (1 Puan)
  • Yerinde Su arıtma - (1 Puan)
 • MALZEME (Toplam 12,5 Puan)
  • Malzeme Şartnameleri - (1 Puan)
  • Sert Peyzaj ve Çevre Duvarları - (1 Puan)
  • Cephenin yeniden kullanımı - (3 Puan)
  • Taşıyıcı sistemin yeniden kullanımı - (3 Puan)
  • Malzemelerin sorumlu kaynaklardan edinilmesi - (1 Puan)
  • Yalıtım - (2 Puan)
  • Dayanıklılık- Süreklilik için tasarlamak - (1,5 Puan)
 • ATIKLAR (Toplam 7,5 Puan)
  • İnşaat alanı atık yönetimi - (1 Puan)
  • Geri dönüştürülmüş agregalar - (1 Puan)
  • Geri dönüştürülmüş atıkların depolanması - (1,5 Puan)
  • Atık sıkıştırma/balyalama presi - (1 Puan)
  • Kompozit - (1 Puan)
  • Zemin kaplamalar - (2 Puan)
 • ARAZİ KULLANIMI VE EKOLOJİ (Toplam 10 Puan)
  • Arazinin yeniden kullanımı - (3 Puan)
  • Bulaşıcılarla kirletilmiş arazi - (1 Puan)
  • Arazinin ekolojik değeri ve ekolojik özelliklerinin korunması - (2 Puan)
  • Yapılaşmanın ekolojiye etkilerinin azaltılması - (2 Puan)
  • Yapılaşmanın biyo-çeşitlilik üzerinde uzun dönem etkilerinin azaltılması - (2 Puan)
 • KİRLİLİK (Toplam 10 Puan)
  • Binalarda kullanılan soğutucu akışkanların küresel ısınmaya etkisi - (2 Puan)
  • Soğutucu akışkan sızıntılarının önlenmesi - (3 Puan)
  • Soğuk hava depolarında kullanılan akışkanların küresel ısınma potansiyeli - (1 Puan)
  • Isı kaynaklarının NOx salımlar - (1 Puan)
  • Su yatağı kirliliğinin azaltılması - (1 Puan)
  • Taşkın riski - (1 Puan)
  • Gece ışık kirliliğinin azaltılması - (1 Puan)
  • Gürültü azalımı - (1 Puan)
 • İNOVASYON (Toplam 10 Puan)
  • İnovasyon - (10 Puan)

Breeam Sertifikasyon Sistemi, sertifika toplam puanını hesaplamak için 10 başlığa sahiptir. Bunlar Şekil 2’de de gösterildiği gibi; Yönetim %12, Sağlık ve Konfor %15, Enerji %19, Ulaşım %8, Su %6, Malzeme %12,5, Atıklar %7,5, Arazi kullanımı ve Ekoloji %10, Kirlilik %10 ve İnnovasyon %10 olarak kurgulanmıştır. Toplam Puan ise %110 olarak düşünülmüştür. Toplam 110 puana ulaşabilmek için belirtilmiş olan ana başlıkların alt başlıklarındaki yer alan bölümlerden gerekli puanları almak ön koşuldur. 

BREEAM Puanlama

 • GEÇER - 30 Puan ve üzeri
 • İYİ - 45 Puan ve üzeri
 • ÇOK İYİ - 55 Puan ve üzeri
 • MÜKEMMEL - 70 Puan ve üzeri
 • SEÇKİN - 85 Puan ve üzeri

Breeam Sertifikasyon Sistemine İngiltere dışından başvuru yapan projelerin adaptasyonunu sağlamak amaçlı, yapının tasarımcısının yapı inşa edilmeden önce Breeam yetkilisi ile birlikte çalışması zorunluluğu getirmiştir. Breeam sertifikasyon sisteminin hedefi kısa sürede projenin yeşil bina sertifikası alabilecek duruma gelmesidir. Breeam sertifikası alabilmek için projeyi tamamlamadan önce tasarım aşamasından itibaren kuruluşun yönlendirdiği bir yetkili ile beraber çalışma zorunluluğu mevcuttur. Breeam 5 farklı sertifika sınıfına sahip olup binanın aldığı puanlara göre değerlendirilmesi yapılmaktadır ve sertifika geçerlilik süresi 3 yıl olarak planlanmıştır. 3 sene tamamlandıktan sonra bina tekrardan sertifikasyon sistemine müracaat ederek güncellemek durumundadır. 

PassivHausDestekleyenler